Cara Bermain Congklak Yang Benar

Cara Bermain Congklak Yang Benar

Cara Bermain Congklak Yang Benar –¬†Ada dua alat yang diperlukan untuk memainkan dakon , yakni papandakon/congklak yang mempunyai 16 lubang, semasing 7 lubang dimuka danbelakang serta dan 1 lubang di sudut kanan serta kiri dan biji sawo. Intipermainannya adalah menyatukan biji sawo di lubang sudut sebagai punya kita. Menang atau kalah ditetapkan dari banyak biji yang berhasildikumpulkan.

Cara Bermain Congklak Yang Benar
Cara Bermain Congklak Yang Benar

Cara Bermain Congklak Yang Benar

Sebelumnya bermain, peserta lakukan ping sut dahulu untuk memastikan siapa yang bermain lebih dahulu. Kemudian, biji sawo yang berjumlah98 disebar dalam tiap-tiap lubang di papan dakon , terkecuali lubang di sudut kanan dankiri. Jadi, tiap-tiap lubang diisi 7 biji sawo serta tiap-tiap peserta mempunyai 49 biji sawoyang menyebar di 7 lubang yang berada di depannya. Permainan diawali denganmengambil semua biji di satu lubang serta menebarnya satu per satu di lubanglain dengan urut. Untuk menebar biji, terdapat banyak ketentuan. Biji yang di ambil dari satu lubang, dimasukkan ke lubang selanjutnya satu per satu dengan urut, termasuk juga ke lubanglawan. Bila melalui lubang sudut sebagai punya kita, jadi satu biji yangkita genggam ditempatkan disana.

Tapi, bila melalui lubang sudut punya lawan, kitatidak bisa menyimpan biji sawo di dalamnya. Penyebabnya, sudah pasti supaya jumlah bijisawo punya lawan tidak jadi bertambah banyak. Ingin menang? Terdapat banyak tricknya, mudah-mudahan anda masih tetap ingat. Umpamanya, sebelumbermain, peserta pilih dulu biji pada lubang mana yang juga akan disebar. Maksudnya supaya biji paling akhir dari himpunan biji yang disebar dapat jatuh di lubangyang kosong. Bila biji jatuh di lubang yang kosong, anda dapat mikul/nembak . Serta, apabila berhasil, juga akan makin banyak biji yang terkumpul di lubang sudut punya anda, hingga dapat memenangi permainan. Untuk bisa mikul atau nembak , ada prasyaratnya. Mikul atau menanggung dapat dikerjakanbila biji paling akhir yang disebar jatuh ke lubang kosong punya lawan, jadi anda bisamengambil biji yang ada di kanan serta kiri lubang kosong itu untuk ditempatkan dilubang sudut punya anda. Sementara nembak atau menembak, dapat dikerjakan bilabiji paling akhir yang disebar jatuh ke lubang kosong punya anda, hingga bisamengambil biji di lubang lawan yang berada di seberang lubang kosong punya anda

Sumber : https://porosbumi.com/